Понуда за пројектанте

У фази претходних идејних радова и израде пројеката, наш пројектни биро нуди анализе могућности кориштења ојачаног армираног тла. На основу излазних података као што су: прелиминарни цртежи, услови тла и воде, карактеристике оптерећења, планирано време изградње, представићемо могућности кориштења технологија које нудимо уз процјену трошкова, тако да је могуће на једноставан и транспарентан начин успоредити финанцијске издатке за понуђене технологије.

 

 

Нудимо помоћ у прорачунавању, изради пројектне документације заједно са спецификацијама, проценама трошкова и ауторским технолошким решењима.

У случају већ пројектоване конструкције од ојачаног тла, наши инжењери могу проверити прихваћена конструкцијска решења као дио конзултација, како би били сигурни да је усвојено најоптималније решење за Наш пројектни биро је специјализован, не само за пројектовање потпорних конструкција, већ и пружа пуну инжењерску подршку пројектима у смислу решавања проблема геотехничких и поџемних вода. Специјализовани смо, између осталог у јачању подлоге тла, осигуравајући стабилност нагиба, деформацију и контролу слегања, заштиту од ерозије или одводњавање конструкције. Ми смо јединица специјализована за геотехничке прорачуне и пројектне радове.

Комплетан опсег наше активности можете наћи под линком www.inora.tech.