Олакшавање конструкције

Олакшавање конструкција, посебно потпорних стубова, развијају блоковске структуре од земље ојачане геосинтетичке материјале иза монолитне структуре. Стражње стијене, као и крила нове конструкције, као и конструкције постојећих упорњака, могу лако олакшати.

Осим смањене димензије монолитних конструкција (зидова, крила) које су последице смањене силе које се појављују у попречним пресјецима, долази и смањује ударац који се јавља у средњем делу мостова.

Да би резултирали могућношћу оптимизације посредног слабљења (нпр. Смањење броја пилона и / или промене), што доноси велике уштеде у поређењу са традиционалним технологијом градње.

Предности кориштења:

  • преузмите притисак притиска 100% од стране геосинтетичког материјала који чини блок армираног тла,
  • трајностних грађевинских елемената, најмање 120 година коришћења (трајност прилагођених захтева инжењерских објеката,
  • смањени трошкови изградње инжењерских објеката смањеним димензијама армиранобетонских елемената због недостатка хоризонталне силе,
  • могућност олакшавања постојећих објеката, нпр. у стању хаварије,
  • оптимизација посредног темељења,
  • брзина и једноставност градње.