Активни Систем (АС)

У зидним конструкцијама са активним страним лицима, арматурни уметци постављају хоризонтално и причвршћују се директно у елемент за облагање (без уметака за сидрење). Конструкција ојачаног блока тла и лица формирају нераздвојну структуру у јединици са једним елементом за ојачање.

Конструкција ове врсте зида делује у слојевима, паралелно са формирањем блока армираног тла, поставља уши, која служи као опција за наредне слојеве насипног материјала. Ово доводи до сабијања тла уз уши облоге самим лаком опремом. Активни систем (АС) је јефтинији у поређењу са пасивним системом (ПС) због мање употребе геосинтетичких материјала. Међутим, активни систем (АС) има много веће захтеве и нижу толеранцију за вршење притиска и квалитетних земљаних радова. Конструкције у овој технологији могу бити изграђене само на мјестима (површинама) гдје је ризик од слијегања тлака минимизиран, материјал за пуњење има велике геотехничке параметре и нема колизије с инфраструктуром.