Земљиште са ојачаним геосинтетичким материјалима.

Геосинтетички материјали у ојачаним структурама тла омогућавају израду стрмих падине (нагиба до 70°) или потпорне зидове (нагиб од 70° до 90°). Високи насипи без правилно дизајнираних армиранобетонских структура карактеризира се малим нагибом, како би се одржала довољна стабилност конструкције. Истовремено, то је повезано са повећаним земљаним радовима и достављањем сипких гранулата материјала. Често пута то ствара веће финанцијске трошкове повезане са куповином додатног земљишта за инвестиције.

Захваљујући употреби геосинтетичког појачања могуће је значајно смањити финанцијске издатке везане за имплементацију земљаних радова.

Главне предности:

– трајност геосинтетичких материјала прилагођена је периоду употребе земљаних конструкција,

– могућност изградње насипа са стрмим нагибом,

– могућност постављања вертикалних зидова,

– ограничења земљаних радова и трошкова везаних за добивање додатних маса земље,

– ограничавање простора потребног за реализацију инвестиција,

– безбедно, брзо и једноставно извођење.