Company details:

P.R. INORA® sp. z o.o.
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
44-100 Gliwice
Poland

Phone: +48 32 230 49 96
Fax: +48 32 230 49 97

VAT EU: PL 631-010-31-92

E-mail: sales@inorblock.com
Internet: www.inorblock.com

Technical Department:

Company registration data:
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 50.000,00 PLN
NIP: PL631-010-31-92
Regon: 270528111
KRS: 0000106125

Contact form

    * - fields are required